U akademskoj 2023/2024. godini Univerzitet FINRA Tuzla je  uložio više od 50 hiljada KM u IT opremu i biblioteku FINRA. Svaka učionica na FINRA raspolaže sa ‘’pametnom’’ tablom i audio video solution opremom (miksete, kamere, bubice, mikrofoni). FINRA je opremila Salu za obuku sa 20 savremenih računara na kojima su instalirani finansijsko-računovodstveni programi i IT kabinet sa 20 računara na kojima su instalirani alati za programiranje, kao i ostali aplikativni programi koji se koriste u nastavi (SPSS statistički program, QM programi za odlučivanje).

FINRA je za sada jedina visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se snimaju sva predavanja i vježbe i istog dana postavljaju na eNastavu FINRA i dostupna su studentima 24/7 tokom cijele akademske godine.

Bibliotečki resurs sa e- biblitekom e-Book Business Collection Subscription, koja broji više od 30 hiljada bibliotečkih jednica, omogućava studentima i nastavnicima FINRA korištenje resursa kakve imaju studenti na univerzitetima u svjetskim metropolama: Berlinu, Parizu , Londonu, Beču.

Univerzitet FINRA Tuzla novim ulaganjima u IT opremu i bibliotečke resurse se svrstava u najopremljenije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini i regionu.