2016

Godina osnivanja

Visokoškolska ustanova FINra je osnovana 2016. godine. Osnivač FINra je edukativno-konsultantska kuća FINconsult Tuzla koja uspješno posluje 18 godina.

FINra se etablira na tržištu kao renomirana ustanova. Pruža savremeno obrazovanje i jedinstvenu metodologiju nastave sa naglaskom na praktičnim znanjima i vještinama.

Kredibilitet i kvalitet

2018

2020

Širenje studijskih programa

Godina u kojoj FINra uvodi novi studijski program, te na taj način odgovara potrebama tržišta. FINra realizuje studijski program “Računarstvo i informatika”, sa usmjerenjem  “Softversko inženjerstvo”.

FINra uspješno prolazi proces institucionalne akreditacije i nalazi se na listi akreditovanih VŠ ustanova u Bosni i Hercegovini.

Godina akreditacije

2021

2022

Proces transformacije ka univerzitetu

Visokoškolska ustanova FINra je u procesu transformacije u univerzitet FINRA. Odluka o usvajanju Elaborata

Historijat FINra

Visokoškolska ustanova FINra je osnovana u julu 2016. godine u Tuzli. Osnivač FINra je edukativno – konsultantska kuća FINconsult Tuzla koja uspješno posluje 18 godina. Osnovna djelatnost FINconsult Tuzla su edukacije u finansijsko – računovodstvenoj profesiji i poslovni konsalting. FINconsult pruža usluge:

1) edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore, 

2) seminara kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora

3) edukacije za vođenje poslovnih knjiga 

Do sada je edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore završilo više od 2.200 kandidata, od kojih je preko 85% certificirano. Realizovano je više od 350 seminara kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora. Edukacije za vođenje poslovnih knjiga završilo je više od 2.250 kandidata, od kojih je 90% pronašlo svoju profesionalnu orijentaciju i zaposlenje u finansijsko – računovodstvenoj profesiji. FINconsult izdaje međunarodno indeksirani naučno – stručni časopis “Poslovni konsultant” koji kontinuirano se izdaje od 2009. godine.

FINra se nalazi na listi akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Institucionalna akreditacija je dobijena 28.04.2021. godine.  FINra je među malobrojnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje su svoje prve diplome izdale nakon dobivanja institucionalne akreditacije.

Jedinstven spoj teorije i prakse je koncept nastave koji se realizuje na FINra. Do sada je na FINra upisano sedam generacija na studijski program “Finansije i računovodstvo” i diplomiralo njih 139, svi su zaposleni. Na studijski program “Računarstvo i informatika” upisane su tri generacije. Trenutno na FINra studira 235 studenata na oba studijska programa.

Pored navedenih studijskih programa, FINra od akademske 2023/2024. godine uvodi tri nova studijska programa:

  1. “Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”
  2. “Savremeni menadžment i digitalno poslovanje”
  3. “Ekološka poljoprivreda”

Kod sva tri nova studijska programa se radi o novom profilu kadrova koji su traženi na tržištu rada kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu. FINra u akademskoj 2023/2024. realizuje pet studijskih programa i u procesu je transformacije u Univerzitet FINRA. 

Kontaktirajte nas

Adresa

Mitra Trifunovića Uče 9, 75000 Tuzla

Broj telefona

+387 35 310 390, +387 62 021 105

Email : studentskasluzba@finra.ba

Radno vrijeme

Pon-pet 08:00 – 19:00

Sub-Ned 08:00 – 16:00