Na Univerzitetu FINRA Tuzla, dana 18. maja 2024. održane su tri javne odbrane završnih radova kandidata:  Inela Demirović, Azur Uščuplić i Anes Hodžić.

Kandidatkinja Inela Demirović iz Banovića, odbranila je završni rad na temu „Evaluacija i kontrola strategije preduzeća kao faza procesa strateškog menadžmenta“ pod mentorstvom dr.sc. Adila Kurtića, prof. Emeritus.

Kandidat Azur Uščuplić iz Tuzle odbranio je završni rad na temu „Analiza efikasnosti poslovnih funkcija proizvodnog preduzeća” pod mentorstvom dr.sc. Adila Kurtića, prof. Emeritus.

Komisija za ocjenu i odbranu završnih radova kandidata Inele Demirović i Azura Uščuplića bila je u sljedećem sastavu:

1. prof. dr. sc. Ismet Kalić- predsjednik,

2. dr. sc. Adil Kurtić, prof. Emeritus – mentor,

3. mr. sc. Adem Azapagić – član.

Kandidat Anes Hodžić iz Lukavca odbranio je završni rad na temu „Maksimizacija dobiti kao vrhunskog cilja uz dosljednu primjenu generičkih strategija na primjeru automobilske industrije“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Ismeta Kalića

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada kandidata Anesa Hodžića bila je u sljedećem sastavu:

1. dr. sc. Adil Kurtić, prof. Emeritus – predsjednik,

2.prof. dr. sc. Ismet Kalić – mentor,

3. mr. sc. Adem Azapagić – član.

Na FINRA je do sada diplomiralo 200 studenata i svi su zaposleni, a neki od njih  su pokrenuli svoj vlastiti biznis.

Čestitamo kandidatima na uspješno odbranjenim radovima i želimo još puno uspjeha u budućoj karijeri.