ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

 ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
5. Novembra 2022. Komentari isključeni za  ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Nekategorisano FINra

Dana 5. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Tarik Mehičević, Sedina Subašić,  Amra Ćišija, Arnela Mumić i Aldina Husić.

Kandidatkinja Arnela Mumić iz Živinica, odbranila je rad na temu ”Crvene zastavice kao indikatori prevara“. U teorijskom dijelu su obrađene prevare sa posebnim osvrtom na historijski pregled prevara, procjena rizika od prevare, trokut i dijamant prevare kao i vrste prevare. Zatim su navedene mjere prevencije prevare kao i crvene zastavice i detekcija prevara u finansijskim izvještajima. U aplikativnom dijelu prikazan je slučaj Global Crossing Holdings Limited.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik,
 2. Dr. sc. Nataša Simeunović, docent – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Kandidatkinja Amra Ćišija iz Sarajeva, odbranila je rad na temu ”Analiza finansijskih izvještaja u funkciji prevencije računovodstvenih prevara“. Teorijski dio rada temelji se na pojmu i djelokrugu rada forenzičkog računovodstva. Također, obrađene su i osnovni tipovi prevara u finansijskim izvještajima. U aplikativnom dijelu rada prikazane su analitičke tehnike u forenzičkom računovodstvu sa posebnim osvrtom na horizontalnu i vertikalnu analizu kao i korištenje metode revalorizacije.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Nataša Simeunović, docent – mentor,
 3. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – član.

Kandidatkinja Sedina Subašić iz Tuzle, odbranila je rad na temu ”Teorijski pristup analizi poslovanja preduzeća“. U teorijskom dijelu su obrađena polazišta i pretpostavke poslovne analize kao i sama struktura poslovne analize. U aplikativnom dijelu prikazana je analiza poslovanja JP Elektroprivreda BiH Sarajevo.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik,
 2. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Kandidatkinja Aldina Husić iz Sarajeva, odbranila je rad na temu ”Analiza finansijskih izvještaja kao efikasan upravljački instrumentarij u rukama finansijskog menadžmenta“. U teorijskom dijelu rada su navedeni i obrađeni osnovni finansijski izvještaji preduzeća. Zatim su obrađene metode analize finansijskih izvještaja koje obuhvataju horizontalnu, vertikalnu kao i racio analizu. U aplikativnom dijelu su analizirani finansijski izvještaji preduzeća „X“ sa posebnim osvrtom na pokazatelje likvidnosti, zaduženosti, ekonomičnosti, aktivnosti i profitabilnosti.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Kandidat Tarik Mehičević iz Sarajeva, odbranio je rad na temu ”Ocjena boniteta na osnovu analize finansijskog i prinosnog položaja preduzeća”. U svom teorijskom dijelu rada pojmovno je definisao pokazatelje finansijskog položaja, te u aplikativnom dijelu prezentirao je analizu finansijske ravnoteže, analizu zaduženosti, kao i imovinski i prinosni položaj u preduzeću.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.

Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.

Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo