ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA

ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA
21. Novembra 2022. Komentari isključeni za ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 21. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Naida Mehinović i Eldin Mujkanović.

Kandidatkinja Naida Mehinović  iz Gradačca, odbranila je rad na temu ”Uticaj internih kontrola na pouzdanost finansijskih izvještaja preduzeća FBIH“. U teorijskom dijelu rada je pojmovno definisana interna kontrola, komponente interne kontrole, te uslovi u kojima se provodi. U aplikativnom dijelu rada je prikazano provođenje interne kontrole u preduzeću „EGLO rasvjeta BH“ d.o.o, kao i provođenje kontrole u navedenom preduzeću, finansijska kontrola kao i mišljenje revizora za dato preduzeće.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik,
  2. Dr.sc. Edin Glogić, docent  – mentor,
  3. Mr. sc. Emina Mešić, predavač – član.

Kandidat Eldin Mujkanović iz Tuzle, odbranio je rad na temu ”Računovodstveno praćenje zaliha trgovačke robe“. U svom teorijskom dijelu rada definisao je zalihe trgovačke robe, bilansiranje zaliha trgovačke robe, račun kao osnovu za knjiženje kao i ostalu dokumentaciju u procesu nabavke, skladištenja i prodaje trgovačke robe. U aplikativnom dijelu prikazan je primjer poslovanja trgovinskog preduzeća uz evidentiranje poslovnih promjena, te u konačnici utvrđivanjem i raspodjelom rezultata poslovanja.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik,
  2. Dr.sc. Edin Glogić, docent – mentor,
  3. Mr.sc. Emina Mešić, predavač – član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo