Na Visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla dana 27.02.2024. godine, svoje završne radove su uspješno odbranili sljedeći studenti:

Emina Tinjić iz Lukavca, odbranila je završni rad na temu „Implementacija strategije kao faza procesa strateškog menadžmenta“„ pod mentorstvom dr. sc. Adila Kurtića, profesora emeritusa.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. dr.sc.Adil Kurtić, profesor emeritus (mentor),

2. prof. dr.sc. Ismet Kalić (predsjednik),

3. mr.sc. Adem Azapagić (član).

Alem Smajić iz Živinica, odbranio je završni rad na temu „Upotreba informacionih sistema za unapređenje rada JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“„ pod mentorstvom dr.sc. Zijada Lugavića.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. doc.dr.sc.Zijad Lugavić (mentor),

2. prof. dr. sc. Ismet Kalić (predsjednik),

3. doc. dr. sc. Edin Glogić (član).

Maida Bektić iz Lukavca, odbranila je završni rad na temu „Specifičnosti djelovanja interne i eksterne revizije u privatnom i javnom sektoru“„ pod mentorstvom dr.sc. Vesne Bogičević.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. dr.sc.Vesna Bogičević (mentor),

2. prof. dr. sc. Ismet Kalić (predsjednik),

3. doc. dr. sc. Edin Glogić (član).

Direktor Visokoškolske ustanove FINRA, prof. dr.sc. Ismet Kalić, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINRA kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru. Na FINRA je do sada diplomiralo 190 studenata i svi su zaposleni ili su pokrenuli svoj vlastiti biznis.