Diplomiranje je svečani čin svakog studenta koji svojim znanjem odbrani jednu od najbitnijih titula u
svom životu. U subotu, 4.11.2023. godine, na Univerzitetu FINRA Tuzla svoje završne radove odbranili
su slijedeći studenti:

 1. Mediha Abd El Rahman Repeša, iz Tuzle, odbranila je rad na temu ”Formulisanje strategije
  kao faza procesa strateškog menadžmenta” pod mentorstvom dr.sc. Adil Kurtić profesor
  Emeritus.U komisiji su bili dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor (predsjednik) i dr.sc. Edin
  Glogić, docent (član).
 1. Nudžejma Osmanbegović, iz Živinica, uspješno je predstavila svoj završni rad na temu
  ”Evidencija i detekcija manipulacija u finansijskim izvještajima.” Mentor je bila dr.sc. Nataša
  Simeunović, docent, a u komisiji su pored mentora bili i dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus
  (predsjednik) i dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor (član).
 1. Kemal Kamenjašević, iz Maoče, odbranio je svoj rad na temu ”Preventivna uloga interne
  kontrole i revizije u anticipiranju budućih rizika” pod mentorstvom dr.sc. Nataša
  Simeunović, docent. Članovi komisije pored mentora su bili i dr.sc. Adil Kurtić, profesor
  Emeritus (predsjednik) i dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor (član).
 1. Almedina Husić, iz Sarajeva, za svoj završni rad odabrala je temu ”Upravljanje novčanim
  tokovima u cilju uspostave i održavanja likvidnosti preduzeća” istu je uspješno odbranila
  pod mentorstvom dr.sc. Ismet Kalić-vanredni profesor. U komisiji su takođe bili i dr.sc. Edin
  Glogić, docent (predsjednik) i dr.sc. Vesna Bogičević, profesor (član).
 1. Armina Memić, iz Kalesije, odbranila je svoj završni rad na temu ”Uticaj revizije na proces
  odlučivanja u preduzeću.” Pored mentora, dr.sc. Vesna Bogičević, u komisiji za odbranu su
  bili i dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor (predsjednik), te dr.sc. Edin Glogić, docent (član).

S velikim ponosom, čestitamo našim studentima – diplomantima. Njihov predan rad, upornost i trud
su se napokon isplatili. Od srca želimo da im diploma bude ključ uspjeha i vrata prema mnogim
uzbudljivim prilikama koje ih tek čekaju.
Mi ih naravno želimo ohrabriti da nastave sa svojim obrazovanjem i u godinama koje dolaze,
naglašavajući da će u nama uvijek imati i prijatelja i partnera za sve buduće saradnje.
Na Univerzitetu FINRA do sada je diplomiralo 180 studenata i svi su zaposleni ili su pokrenuli svoj
vlastiti biznis.