ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA

ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA
14. Novembra 2022. Komentari isključeni za ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 14. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Fatima Delibajrić,  Dženan Majdančić i Adis Abdurahmanović.

Kandidatkinja Fatima Delibajrić  iz Tuzle, odbranila je rad na temu ”Računovodstveno obuhvatanje poljoprivrede na primjeru kooperantske proizvodnje krastavca kornišona“. U teorijskom dijelu rada obrađen je pojam i podjela poljoprivrede, zatim zakonodavni okvir poljoprivredne djelatnosti u FBiH kao i poljoprivredna djelatnost u FBiH. U aplikativnom dijelu rada je prikazano računovodstveno praćenje kooperantske proizvodnje krastavca kornišona na primjeru preduzeća Kornišon d.o.o, sa posebnim osvrtom na računovodstveno zaduživanje kooperanata sa repromaterijalom, računovodstveno evidentiranje otkupa krastavca kornišona od kooperanata kao i obuhvatanje dorade krastavca kornišona.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik,
  2. Dr.sc. Edin Glogić, docent  – mentor,
  3. Mr. sc. Emina Mešić, predavač – član.

Kandidat Dženan Majdančić iz Kalesije odbranio je rad na temu ”Savremene vs tradicionalne metode i tehnike upravljanja investicionim projektima“. U svom teorijskom dijelu rada definisao je tradicionalne i savremene metode. U aplikativnom dijelu prezentirao je primjenu NPV metode u procjeni isplativosti investicionih ulaganja u projektu, kao i interpretaciju rezultata i odabir najisplativijeg investicionog projekta.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik,
  2. Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
  3. Mr.sc. Adem Azapagić, predavač – član.

Kandidat Adis Abdurahmanovićiz Tuzle, odbranio je rad na temu ”Efikasno upravljanje obrtnim kapitalom u cilju maksimiziranja dobiti u dugom roku“. U teorijskom dijelu definisani su pojam, zadaci i odluke finansijskog menadžmenta, kao i upravljanje obrtnim kapitalom sa fokusom na bruto i neto obrtni kapital i komponente obrtnog kapitala. Obrađeno je upravljanje gotovinom, potraživanjima od kupaca i zalihama. U aplikativnom dijelu izvršena je analiza upravljanja potraživanjima od kupaca na primjeru preduzeća „X“.
Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:
1.      Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik,
2.      Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
3.      Mr.sc. Adem Azapagić, predavač – član.
 

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.
Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.
Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.
 
About The Author

mainmpo