Dana 19. aprila 2023. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Medina i Elvedin Preldžić, Ersan Šuša i Asim Osmanović. 

Kandidatkinja Medina Preldžić iz Tešnja, odbranila je rad na temu „Finansijski sistem kao faktor ekonomskog razvoja BiH“. U teorijskom dijelu rada definisan je finansijski sistem kao indikator stanja ekonomije, te njegovi elementi i struktura. U okviru aplikativnog dijela rada izvršena je detaljna procjena bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, stanje i perspektive razvoja. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik 

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor 

3. Dr. sc. Željko Rička, redovni profesor – član

Kandidat Elvedin Preldžić iz Tešnja, odbranio je rad na temu „Uticaj plaćanja poreznih obaveza na finansijsko naprezanje preduzeća“. U svom teorijskom dijelu rada definisao je cjelokupno porezno okruženje, kao i njegove karakteristike. U okviru aplikativnog dijela rada obrađen je praktičan primjer nabavke robe za potrebe maloprodaje i knjiženje ulaznog PDV-a kod preduzeća „X“. Obrađen je i promet poreza u periodu od 2020. – 2022. po mjesecima i izvršeno je upoređivanje poreznih vrijednosti. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik 

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor 

3. Dr. sc. Željko Rička, redovni profesor – član

Kandidat Ersan Šuša iz Gračanice, odbranio je rad na temu „Interna revizija javnog preduzeća s posebnim osvrtom na strategiju rizika“. U svom teorijskom dijelu rada definisao je pojam i vrste interne revizije, kao i uspostavu i organizaciju interne revizije u preduzećima. Kroz aplikativni dio rada obrađena je strategija rizika javnog preduzeća. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik 

2. Dr. sc. Željko Rička, redovni profesor – mentor 

3. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – član

Kandidat Asim Osmanović iz Gradačca, odbranio je rad na temu „Uticaj računovodstvenih politika na finansijski rezultat preduzeća“. U teorijskom dijelu rada obrađene su računovodstvene politike, te finansijski položaj i uspješnost preduzeća. Obrađene su i metode obračuna troškova, te prikazne po vrstama. Kroz aplikativni dio rada naglasak je stavljen na razmatranje računovodstvenih politika na području dugotrajne imovine, amortizacije, zaliha, priznavanja prihoda i otpisa potraživanja. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik 

2. Dr. sc. Senada Kurtanović, redovni profesor – mentor 

3. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – član 

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove i naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru. 

Na kraju im je zaželio sreću u daljnjem radu i uspješnu karijeru, te naglasio da su im vrata FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.