27. juna 2023. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Zehrid Marmarac i Hasan Srkalović.

Kandidat Zehrid Marmarac  iz Gračanice, odbranio je rad na temu ”Analiza finansijskih izvještaja kao ključni zadatak finansijskog menadžera u procesu donošenja odluka“. U teorijskom dijelu rada obrađen je pojam i značaj analize finansijskih izvještaja, a u praktičnom dijelu rada predstavljena je obrada bilansa stanja i bilansa uspjeha.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor

3. Mr. sc. Adem Azapagić – član

Kandidat Hasan Srkalović  iz Tešnja, odbranio je rad na temu ”Razvoj finansijskih tržišta kao preduslov jačanja finansijskog sistema u BiH ”. U radu je objašnjen finansijski sistem u Bosni i Hercegovini i razvijesnost finansijskog tržišta u BiH. U okviru aplikativnog dijela, sprovedeno je istraživanje u obliku pregleda prometa na obje bosanskohercegovačke berze u periodu od 2019. do 2022. godine.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor

3. Mr. sc. Adem Azapagić – član

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.