Na visokoškolskoj ustanovi FINRA počeli su završni ispiti zimskog semestra akademske 2023/2024. godine.

Danas je održan završni ispit iz predmeta Poslovna matematika za studente prve godine, koji predstavlja zajednički predmet za svih pet studijskih programa.  Izlaznost studenata na ispit je na visokom nivou, što pokazuje da su se vrijedno pripremali i motivisani su da pokažu usvojena znanja i vještine.

Studenti treće godine studijskog programa “Finansije i računovodstvo”, smjer “Računovodstvo, revizija i porezi” su pristupili završnom ispitu predmeta Napredni poslovni engleski jezik. Važno je istaći da studenti od prve do treće godine izučavaju poslovni engleski jezik. Naši studenti imaju i besplatan pristup elektronskoj biblioteci E- Book Business Subscription Collection koja broji više od 26.000 bibliotečkih jedinica savremene literature i na taj način uče da govore fluently poslovni engleski jezik i koriste u pisanju seminarskih radova i projekata.

Koncept interaktivnog i individualnog pristupa studentu u nastavi je doprinio da se unaprijedi kvalitet nastavnog procesa i studenti pripreme za završne ispite. Da su studenti pokazali ozbiljnost i posvećenost pripremi i polaganju ispita pokazuje visok nivo znanja, kao i visok procenat izlaznosti studenata na ispite.