Dana 26.02.2024. godine je počeo ljetni semestar na visokoškolskoj ustanovi FINRA. Održana su prva predavanja na sve četiri godine studija i svih pet studijskih programa.

Studenti prve godine prisustvovali su predavanju iz predmeta Osnove poslovnih finansija kod predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Ismeta Kalića, kao i predavanju iz predmeta Poduzetništvo kod predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Jamile Jaganjac.

Upravo iz ova dva predmeta studenti će raditi seminarske radove, koji će biti u obliku biznis planova. Na ovaj način studenti imaju priliku kreirati poslovne ideje, prepoznati poslovne prilike i razvijati biznis planove za vlastite poslovne poduhvate.

Oba ova predmeta su zajednička na svih pet studijskih programa. Interdisciplinarnost je osnovna karakteristika svih studijskih programa, koji se realizuju na FINRA. Također, svi studijski programi su poduzetnički orjentirani i studenti FINRA stiču znanja i vještine za pokretanje vlastitog biznisa. Do sada je nekoliko diplomanta FINRA pokrenulo svoj vlastiti biznis.