Na visokoškolskoj ustanovi FINRA studenti vrijedno izvršavaju svoje predispitne obaveze kroz pismene provjere znanja, seminarske radove, kao i prezentacije seminarskih radova. Nastavno osoblje FINRA je posvećeno i predano u efikasnom prenosu znanja na studente tokom predavanja i vježbi, kao i kroz termine konsultacija.

Danas su studenti prve godine, svih pet studijskih programa koji se realizuju na visokoškolskoj ustanovi FINRA, pristupili prvom parcijalnom ispitu iz predmeta Osnove računovodstva, kod predmetnog nastavnika doc.dr. Edina Glogića. Kod istog predmetnog nastavnika, studenti druge godine studijskog programa Finansije i računovodstvo su pristupili parcijalnoj provjeri znanja iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Studenti treće godine studijskog programa Finansije i računovodstvo pristupili su parcijalnom ispitu iz predmeta predmeta Primjena finansijskog menadžmenta kod predmetnog nastavnika prof.dr. Ismeta Kalića. Važno je istaći da je Silabus predmeta Primjena finansijskog menadžmenta u potpunosti usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanje certificirani računovođa.

Da su studenti pokazali ozbiljnost i posvećenost pripremi i polaganju ispita pokazuje visok nivo znanja, kao i visok procenat izlaznosti studenata na ispite.