Na Visokoškolskoj ustanovi FINRA završne radove su uspješno odbranile studentice Amila Šabanović,
Alena Selić, Nedžmija Nusupović i Šejla Mandžić, sve studentice 4. generacije na studijskom programu
Finansije i računovodstvo. Studentica Amila Šabanović odbranila je rad na temu “Metode finansiranja u
funkciji uspostave dugoročne likvidnosti preduzeća.” Amila je već zaposlena, te će joj znanja i vještine
koje je stekla na FINRA pomoći da unaprijedi rast i razvoj matičnog preduzeća.
Studentica Alena Selić odbranila je rad na temu “Specifičnosti finansijskog izvještavanja mikro i malih
preduzeća u FBiH.” Alena je dobila posao prije nekoliko mjeseci u računovodstvenom servisu Numerus
Živinice. Studentica Nedžmija Nusupović diplomirala na temu “Analiza informacija iz finansijskih
izvještaja privatnih visokoškolskih ustanova u BiH.” Nedžmija je također pronašla posao i prije
diplomiranja, a njena prosječna ocjena tokom studiranja je 10. Do sada su na FINRA tri studentice
diplomirale sa prosjekom 10, a to su: Nermina Kalić (2. generacija), Jasmina Ribić (3. generacija) i
Nedžmija Nasupović (4. generacija).
Studentica Šejla Mandžic koja uporedo studira na dva fakulteta, na FINRA Finansije i računovodstvo i na
Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odbranila je završni rad na temu “Monte Carlo
simulacija za procjenu rizika.” Šejla je jedna od najboljih studenata na FINRA, član je najvišeg
akademskog tijela na FINRA, odnosno Senata ispred studenata, te predsjednica Vijeća studenata FINRA.
Šejla je na dan diplomiranja potpisala i ugovor o angažmanu asistenta, tako da FINRA nastavlja praksu da
sa svojim diplomiranim studentima jača kadrovsku bazu.
Čestitamo našim studenticama, ponosni smo na njihov dosadašnji rad, njihov rast i razvoj u sticanju
znanja i vještina, koji je bio vidljiv na svim poljima tokom perioda studiranja. Sigurni smo da će znanja i
vještine koje su stekli na FINRA doprinjeti daljem napredovanju u njihovoj uspješnoj karijeri.
VAžno je istači da je do sada na FINRA diplomiralo 166 studenata i svi su zaposleni, dok su neki od njih
pokrenuli svoj vlastiti biznis.