Dana 26.12.2023.godine je u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa Turističkom zajednicom grada Tuzla, Turističkom zajednicom grada Gračanica, Turističkom zajednicom grada Kalesija, te Centrom za kulturu grada Tuzla.

Pored gore navedenih, Univerzitet FINRA je ranije potpisao Sporazum o poslovnoj saradnji i sa Turističkom zajedinicom grada Lukavac.

Sporazumom su definisani zajednički ciljevi i aktivnosti na razvoju kadrovskih potencijala u oblasti turizma, zajedničkim organiziranjem naučnih i stručnih konferencija i sajmova, unapređenjem znanja i vještina u predstavljanju turističkih destinacija i dovođenju turista, te drugim aktivnostima i zajedničkim projektima u cilju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Od ove akademske godine FINRA realizuje novi studijski program pri Fakultetu turizma, ugostiteljstva i gastronomije. Studenti koji završe Turizam, ugostiteljstvo i gastronomiju dobijaju akademsku diplomu, odnosno stiču zvanje: Bachelor turizma, ugostiteljstva i gastronomije, trogodišnji studij sa 180 ECTS, sa dva usmjerenja Turizam i zanimanje Turistički vodič i usmjerenje Gastornomija/kulinarstvo i zanimanje Šef kuhinje, te četvorogodišnji studij sa 240 ECTS i zanimanjem Voditelj turističke agencije/organizacije. Godišnja školarina za studijski program „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“, za akademsku 2023/2024 iznosi 3.000 KM.

FINRA posebnu pažnju posvećuje usvajanju praktičnih znanja i vještina kroz nastavni proces, te je do sada potpisala više od 300 sporazuma sa uspješnim kompanijama, institucijama, organizacijama i ustanovama na TK, u BiH i regionu, sve sa ciljem da svojim studentima obezbjedi adekvatnu praktičnu nastavu, te da bi nakon završetka studija se i zaposlili upravo kod tih preduzeća kod kojih obavljaju praksu. U tom cilju je i današnje potpisivanje Sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa Turističkim zajednicama.