POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU D.R. GILBERT GROUP I FINRA

Dana 04.03.2023. godine regionalno poznati Dragiša Ristovski, osnivač i direktor D.R. Gilbert centar group d.o.o. Beograd, održao je predavanje za naše studente na temu

“Kako izgraditi uspješnu karijeru?”

Studenti su prisustvovali predavanju u velikom broju, te posebno pohvalili koncept i sadržaj tematskih cjelina, koje će im biti od velike koristi u kreiranju profesionalne karijere. Kao nagrada za veliku zainteresovanost i aktivno učešće u predavanju, FINra je u svrhu dodatne edukacije studenata obezbijedila i komplet novih izdanja knjiga u izdavaštvu D.R.GILBERT centar group d.o.o.

Ovom prilikom direktor FINra, dr.sc. Ismet Kalić i Dragiša Ristovski, direktor D.R.GILBERT centar group d.o.o. pristupili su potpisivanju Sporazuma o poslovnoj saradnji.

Elementi saradnje sa D.R.GILBERT centar group d.o.o., Beograd ogledaju se kroz promocije novih izdanja knjiga i priručnika , učešće nastavnog osoblja i studenata FINra u naučno – stručnim konferencijama, radionicama i seminarima, izdavanju zajedničkih publikacija, te razmjeni informacija.

FINra će nastaviti u toku akademske 2022/23. godine organizovati gostujuća predavanja uglednih profesora i predavača, a u cilju unapređenja kvalitete nastavnog procesa, te proširenja i osavremenjivanja znanja i vještina studenata.