Dana 26.02.2024. godine u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta FINRA Tuzla i Visoke škole strukovnih studija biznisa “Biznis” iz Beograda, Republika Srbija. Sporazum ispred Visoke škole strukovnih studija biznisa “Biznis” potpisao je direktor prof. dr. Vladan Vladisavljević, a ispred Univerziteta FINRA Tuzla profesor dr.sc. Ismet Kalić v.d. rektora.

Sporazumom je uspostavljen okvir za međusobnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata.

FINRA posebno pažnju posvećuje uspostavi poslovnih odnosa sa visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine i do sada je potpisano nekoliko desetina sporazuma.