Dana 28.03.2024. godine u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta FINRA Tuzla i Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara, Republika Hrvatska. Sporazum ispred Veleučilišta Lavoslav Ružička potpisao je dekan prof.dr.sc. Željko Sudarić, a ispred Univerziteta FINRA Tuzla profesor dr.sc. Ismet  Kalić v.d. rektora.

Sporazumom je uspostavljen okvir za međusobnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata.

FINRA posebno pažnju posvećuje uspostavi poslovnih odnosa sa visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine i do sada je potpisano nekoliko desetina sporazuma.