Univerzitet FINRA Tuzla kontinuirano radi na uspostavljanju i jačanju poslovne saradnje sa organizacijama koje su orijentisane ka međunarodnim projektima, kao što su Erasmus + programi i ostali projekti prekogranične saradnje, finansirani iz fondova EU.

Potpisivanje sporazuma sa regionalnom razvojnom agencijom NERDA Tuzla je primjer jedne takve saradnje.  U prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla sporazum o poslovnoj saradnji su potpisali direktorica NERDA, gđa.Lejla Hasić i prof.dr.sc. Ismet Kalić, v.d. rektor Univerziteta FINRA Tuzla.

Ovim sporazumom je stvoren okvir za saradnju i zajednički nastup u međunarodnim projektima.