U srijedu, 24. aprila 2024. potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta FINRA Tuzla i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.    

Potpisivanjem ovog sporazuma našim studentima sa studijskog programa Ekološka poljoprivreda omogućena je praksa u laboratorijama, čime će se unaprijediti transfer znanja i vještina. Na ovaj način studenti imaju priliku da steknu iskustva kroz praktičan rad uz primjenu savremenih tehnologija u poljoprivredi.