Univerzitet FINRA Tuzla ima dugogodišnje iskustvo u izvođenju nastave i kontinuirano inovira proces obrazovanja primjenom inovativnih metoda i tehnika učenja, a sve u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa.

Jedan od takvih primjera je posjeta naših studenata prve godine studijskog programa Ekološka poljoprivreda Veterinarskom zavodu TK, u okviru realizacije praktične nastave iz predmeta Zoologija, fiziologija i zdravstvena zaštita životinja. Predavači FINRA mr.sc.Toni Babić i direktorica Veterinarskog zavoda TK mr.sc.Sajma Huremović, upoznali su studente sa osnovama zdravstvene zaštite i sigurnosti hrane za ljude i životinje. Ovo je prilika da studenti stečena znanja i vještine na fakultetu, primijene i upotpune radom u praksi.