U okviru Erasmus + programa mobilnosti akademskog osoblja, visokoškolska ustanova FINra Tuzla
ugostila je profesora Borislava Marušića sa veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Profesor Marušić je
održao predavanje za naše studente na temu „Best Investment Practice“.


Studenti su na predavanju imali priliku da usvoje nova i pokažu već stečena znanja i vještine iz poslovnog
engleskog jezika, kao i finansijskog menadžmenta. Studenti FINra u toku četverogodišnjeg studija tri
godine izučavaju engleski jezik, i to : Engleski jezik I, Poslovni engleski jezik i Napredni engleski jezik. Na
ovaj način FINra pruža savremeno obrazovanje i obezbjeđuje jedinstvene studijske programe koji
studentima nude kvalitetna znanja i vještine, tražene na tržištu rada.


Visokoškolska ustanova FINra će nastaviti uspostavljati međunarodnu saradnju sa prestižnim
univerzitetima i fakultetima s ciljem unapređenja međunarodnu saradnje i učešća u međunarodnim
projektima.