U utorak 16. aprila 2024., od 10 do 11:30 sati, za studente FINRA će biti organizovano gostujuće predavanje na temu Cyber Security Awareness.

Predavač: Mesud Pašić, consultant for Cyber Security & Software Engineering

Studenti će imati priliku da se upoznaju sa osnovama cyber sigurnosti i najčešćih online/cyber prevara. Cilj predavanja je podići svijest o adekvatnom korištenju socijalnih mreža i prevencije zloupotrebe ličnih podataka. Također, studenti će naučiti zašto je cyber sigurnost sve važnija tema u IT svijetu, a poslovi u ovoj oblasti sve traženiji.