Danas, 4.aprila 2024. u Ekonomsko-trgovinskoj školi Tuzla održano je kantonalno takmičenje srednjih ekonomskih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Na takmičenju su učenici predstavili Preduzeća za vježbu i prezentovali svoje biznis ideje.💡

Predstavnici Univerziteta FINRA Tuzla uzeli su učešće na ovom takmičenju u ulozi žirija i ocjenjivali prezentaciju biznisa.

Univerzitet FINRA Tuzla je do sada uručio donaciju od po 5 računara sa instaliranim računovodstvenim programima, za osam ekonomskih škola na području Tuzlanskog kantona.

Vrijednost ovih donacija ogleda se u tome da učenici imaju priliku da stiču praktična znanja i vještine tražene na tržištu rada već u srednjoj školi, te imaju mogućnost zaposlenja na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima, odmah po završetku srednje škole.