Testiranje

Testiranje
18. Maja 2021. Komentari isključeni za Testiranje emir

Dragi budući studenti,

FINra vam pruža priliku da obezbijedite stipendiju za studij na studijskim programima, Finansije i računovodstvo i Računarstvo i informatika.  Tokom proteklih godina više stotina srednjoškolaca iz cijele BiH i zemalja regiona se odlučilo da iskoristi pruženu priliku i da svoje obrazovanje nastavi na FINra.

Zbog vanredne situacije izazvane virusom COVID -19, FINra je svoje aktivnosti uskladila sa odredbama nadležnih institucija u cilju prevencije i sprječavanja širenja virusa. S tim u vezi, testiranje za stipendiju će se održati IN CLASS i ONLINE, kao i prošli mjesec.

Uradite naš besplatni online test da biste ustanovili svoj nivo.

Navedite šta predstavlja WIFI mreža:
E-mail poruke koje napišete ali ne završite do kraja, unutra outlook-a se smještaju u folder koji se zove?
Ako želimo da prekopiramo (sa isijecanjem) tekst iz jednog dokumenta u drugi, koristićemo opcije:
Od čega dolazi skraćenica SQL?
Zaokružiti 2 ekstenzije datoteka koje predstavljaju slike:
Koji nastavak imaju internet stranice?
RAM memorija je namijenjena za:
Paket uredskih alata za rad sa tekstom, tabelama, itd. je:
Opcija «Font» služi za:
Ukoliko želimo označiti nekoliko ćelija u dokumentu koje nisu jedna do druge koristimo klik miša i tipku?
Kreditna kamata je:
Osnovica za obračun poreza na dohodak je:
Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvjesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa žiro-računa nalogodavca na žiro-račun korisnika, naziva se:
Nakon dva uzastopna uvećanja cijene, рrvо za 10%, а роtоm još za 20%, roba čija је početna cijena iznosila 225 novčanih jedinica, sada se рrоdаје ро cijeni:
Dejan je radio test u kome su sva pitanja nosila isti broj bodova. Na 10 pitanja je odgovorio natačno što je rezultiralo tačnošću od 60%. Koliko je pitanja bilo na testu?
Nakon dva uzastopna uvećanja cijene, prvo za 17%, a potom još za 19%, roba čija je početna cijena iznosila 24680000 novčanih jedinica, prodaje se po cijeni:
Vrijednost sljedećeg logaritma log5(1/125) je:
Ako dvojica radnika ofarbaju dvije cisterne za pet časova, koliko radnika će biti potrebno da se dvadeset cisterni ofarba za deset časova?
Investicija je:
Carina je:
Šta je moodle?
Pjesmu Emina napisao je:
Roman „Zeleno busenje“ je napisao:
About The Author

mainmpo