Dana 20.4.2024. na visokoškolskoj ustanovi FINRA održani su ispiti drugog aprilskog termina.

Studenti prve, druge, treće i četvrte godine izašli su na aprilski ispitni rok u velikom broju, što potvrđuje njihovu spremnost da nadoknade propušteno iz zimskog semestra i ostvare svoje akademske i profesionalne ciljeve izlazeći na ispite na koje nisu pristupili ili ih nisu položili u januarsko-februarskom roku.

Studenti su se pripremali za aprilski ispitni rok, a podržani su i putem konsultacija od strane nastavnog osoblja FINRA. Konsultativna nastava dodatno je osnažila studente i omogućila im da se osjećaju sigurnije i spremnije za ispite.

Danas su na visokoškolskoj ustanovi FINRA održani i I parcijalni ispitni rokovi:

  • Studenti prve godine pristupili prvom parcijalnom ispitu iz predmeta Poduzetništvo, kod predmetnog nastavnika doc.dr. Jamila Jaganjac.
  • Studenti II godine studijskog programa Finansije i računovodstvo pristupili su parcijalnom ispitu iz predmeta Poslovno pravo kod predmetnog nastavnika doc. dr. Nermina Lapandić.
  • Studenti III godine studijskog programa Finansije i računovodstvo pristupili su parcijalnom ispitu iz predmeta Primjena upravljačkog računovodstva kod predmetnog nastavnika doc. dr. Edina Glogić.
  • Studenti IV godine studijskog programa Finansije i računovodstvo pristupili su parcijalnom ispitu iz predmeta Revizija i sistemi interne kontrole kod predmetnog nastavnika doc. dr. Amira Hasičević.

Da su studenti pokazali ozbiljnost i posvećenost pripremi i polaganju ispita pokazuje visok nivo znanja, kao i visok procenat izlaznosti studenata na ispite.

Studenti I godine studijskog programa Računarstvo i informatika pristupili su I parcijalnom ispitu iz predmeta Objektno orjentisano programiranje kod predmetnog nastavnika doc.dr. Almira Salkić.

Na visokoškolskoj ustanovi FINRA studenti vrijedno izvršavaju svoje predispitne obaveze kroz pismene provjere znanja, seminarske radove, kao i prezentacije seminarskih radova. Nastavno osoblje FINRA je posvećeno i predano u efikasnom prenosu znanja na studente tokom predavanja i vježbi, kao i kroz termine konsultacija.