Još jedan uspješan i produktivan dan je iza nas. U skladu sa Akademskim kalendarom u toku je realizacija završnih ispita na Univerzitetu FINRA Tuzla.

Vrijedni studenti FINRA savladali su predviđene nastavne oblasti i spremno pristupili ispitnim rokovima, što potvrđuje da je novi koncept u provođenju nastave “Interaktivni i individualni pristup studentu” doprinio efikasnom transferu znanja i vještina, kao i uspješnoj realizaciji završnih ispita.

Izlaznost studenata na završne ispite je u velikom broju, što pokazuje da su se vrijedno pripremali i motivisani su da pokažu usvojena znanja i vještine. Velikoj izlaznosti studenata doprinio je i kombinovani model nastave inclass i online, te što se sva predavanja i vježbe snimaju i video materijali postavljaju na platformu e-Nastava FINRA. Na ovaj način studenti imaju omogućen pristup edukativnim materijalima tokom cijele akademske godine.

Univerzitet FINRA Tuzla je prepoznat kao visokoškolska ustanova koji je predan i posvećen cilju da mladim ljudima prenese znanja i vještine koja su tražena na tržištu rada, te osposobi ih za zanimanja za kojima postoji konstantna potražnja u Bosni i Hercegovini, EU i svijetu.