Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla dana 27.07.2023. godine svečano je obilježeno sedam godina uspješnog rada i početak rada Univerziteta FINRA Tuzla. Bila je ovo prilika za sumiranje postignutog, kao i predstavljanje ambicioznih planova Univerziteta FINRA Tuzla za naredni period.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla je akreditovana visokoškolska ustanova, čije su diplome priznate u zemljama EU. Do sada je na FINra diplomiralo 159 studenata i svi su zaposleni, dok je nekoliko njih pokrenulo vlastiti biznis. Diplomirani studenti visokoškolske ustanove FINra su među najboljim studentima na master studiju na ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini i regionu. Od ukupno 159 diplomiranih studenata FINra, njih 15 je upisalo master studij, dok je 7 uspješno odbranilo master radove i steklo akademsku titulu magistra. 

Direktor prof.dr.sc. Ismet Kalić, naglasio je da je visokoškolska ustanova FINra od početka rada uspostavila koncept savremenog obrazovanja koji predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse, te angažovala stručno kompetentan nastavni kadar koji je predan i posvećen u prenosu znanja i vještina na studente, na čemu se zasniva postizanje visokog kvaliteta u radu FINra, kao i ostvarenje uspješnih rezultata diplomiranih studenata u daljoj karijeri.

”FINra kao akreditovana visokoškolska ustanova dodjeljuje diplome koje su prepoznate na tržištu rada i koje su međunarodno priznate i već nostrifikovane u zemljama EU. Da bi FINra postigla visok nivo kvaliteta u realizaciji nastave i obrazovanju budućih kadrova, značajno mjesto zauzima timski rad profesora, predavača, asistenata, stručnjaka iz prakse, a na FINra ih je angažovano više od 60, sa istim ciljem da naši studenti budu najbolji. U cilju obezbjeđenja što kvalitetnijih uslova za školovanje naših studenata uspostavili smo široku mrežu saradnje sa visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i regionu, te potpisali sporazume sa više od 250 uspješnih privrednih subjekata. U tim kompanijama naši studenti imaju priliku obavljati praksu, dobiti stipendiju, te osigurati zaposlenje po završetku studija. Već po osnivanju FINra uspostavili smo saradnju sa EBSCO i tako našim studentima i nastavnom osoblju obezbijedili pristup elektronskoj biblioteci, koja sada broji više od 26 hiljada naslova savremene ekonomske literature i literature iz područja IT, IKT, digitalnih tehnologija, turizma, gastonomije, ekološke poljoprivrede, savremenog menadžmenta. Sve što smo uradili u proteklih sedam godina trasiralo je put koji vodi ka uspostavljanju novih studijskih programa i transformacije u Univerzitet FINRA Tuzla. Univerzitet FINRA Tuzla u akademskoj 2023/2024 na četiri fakulteta realizuje pet licenciranih studijskih programa dodiplomskog studija, i to pored dva postojeća studijska programa “Finansije i računovodstvo”, na koji upisuje 8. generaciju studenata i ”Računarstvo informatika”, sa usmjerenjem Softversko inženjerstvo, na koji upisuje 4. generaciju studenata, uvodi i tri novolicencirana studijska programa: ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Ekološka poljoprivreda” i ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje”. Pored studijskih programa prvog ciklusa studija, na Univerzitetu FINRA Tuzla realizuju se i dva studijska programa drugog ciklusa – magistarskog studija i jedan trećeg ciklusa, odnosno doktorskog studija. Visokoškolska ustanova FINra  je prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je predana i posvećena cilju da mladim ljudima prenese znanja i vještine koja su tražena i dobro plaćena na tržištu rada, te osposobi ih za zanimanja za kojima postoji konstantna potražnja u Bosni i Hercegovini i svijetu“, istakao je na svečanosti direktor FINra prof.dr.sc. Ismet Kalić.

Vršilac dužnosti Dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla,  doc.dr.sc. Edin Glogić istakao je: Rezultate koje smo ostvarili u proteklih sedam godina rada predstavljaju za nas veliki uspjeh, na koje smo veoma ponosni. Na četiri fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla, i to Ekonomski fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Biotehnički fakultet i Fakultet turizma, ugostiteljstva i gastronomije, akcenat se stavlja na raealizaciju savremenih i inovativnih studijskih programa u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta. Ovi studijski programi su jedinstveni po svom nastavnom planu i programu i predstavljaju novinu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Kvalifikacije i zanimanja koja se stiču na fakultetima Univerziteta FINRA Tuzla su prepoznata i tražena na tržištu rada. U proteklom periodu FINra je uspostavila Erasmus saradnju sa Veleučilištem ”Lavoslav Ružička” u Vukovaru (Hrvatska), Univerzitetom Novo Mesto u Novom Mestu (Republika Slovenija) i Univerzitetom u Sofiji (Bugarska). U daljem radu Univerziteta FINRA Tuzla, jedan od strateških ciljeva je unapređenje međunarodne saradnje i internacionalizacija, kao i afirmacija i unapređenje naučno- istraživačkog rada.

Trenutno na FINra studira 235 studenata. Velika je zainteresovanost studenata za upis na studijske programe visokoškolske ustanove FINRA. Od kako je objavljen Konkurs za upis studenata u akademsku 2023/2024. Svakodnevno se upisuje veliki broj studenata, i to na svih 5 studijskih programa. Ukoliko trend upisa bude ovako nastavljen može se očekivati da FINRA ubrzo popuni odobrene upisne kvote. To potvrđuje da se FINRA već etablirala kao prepoznatljiva i poželjna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini  i regionu. 

Najboljim studentima prve, druge, treće i četvrte godine uručene su plakete za postignute rezultate u toku studija. FINra prateći i vrednujući rad svakog pojedinca u skladu sa postignutim rezultatima, najboljim profesorima, predavačima, asistentima i stručnjacima iz prakse dodijelila je priznanja za ostvarene rezultate.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su brojne zvanice iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Čestitke povodom sedme godišnjice i svečanog početka rada Univerziteta FINra Tuzla uputili su Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona gospodin Žarko Vujović, Prof. dr. sc. Vinko Belak profesor iz Zagreba, Dr.sc. Marko Jurakić iz Zagreba, Prof. dr. Drago Cvijanović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu, Prof. dr. sc. Kosana Vićentijević sa Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija iz Valjeva, predstavnici Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara, Doc. dr. sc. Malči Grivec dekanesa Fakulteta za ekonomiju i informatiku Univerziteta u Novom Mestu, Slovenija, Mr. sc. Šerif Isović direktor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjednik Kantonalne privredne komore TK dr.sc. Nedret Kikanović, Gradonačelnik Grada Tuzla doc.dr.sc. Zijad Lugavić, Predsjednik Federalne obrtničke komore gospodin Željko Babić, Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH- grupacija TK, te brojni poslovni partneri, računovođe, revizori, direktori kompanija sa kojima FINRA ima potpisane Sporazume o poslovnoj saradnji, te mnogobrojni poslovni partneri i saradnici.