Dana 31.10.2023. godine predstavnici Visokoškolske ustanove FINRA zajedno sa studenticama  studijskog programa „Računarstvo i informatika“, uzeli su učešće na Girls’ Day 2023.  Ovu manifestaciju organizovala je Fondacija za Inovacije, Tehnologiju i Transfer Znanja u saradnji sa DKR- Njemački centar za robotiku, BH Futures Fondacijom i USAID Diaspora Invest.

Manifestacija je počela nizom inspirativnih govora od strane uspješnih žena iz STEM područja. Govornice su podijelile svoje iskustvo i izazove sa kojima su se susretale tijekom svojih karijera, motivirajući prisutne da slijede svoje želje i razvijaju karijere u oblastima automatizacije, robotike i nauke.

Cilj manifestacije je osnaživanje budućih generacija naučnica i inženjerki, te pružanje podrške njihovom ulasku u svijet tehnologije i inženjeringa. Na ovaj način FINRA pruža mogućnost studentima da obogate svoja iskustva, istraže karijere u STEM područjima, te povežu se sa kolegama i stručnjacima.