Učešće Univerziteta FINRA na seminaru u organizaciji Disti doo i EBRD

Univerzitet FINRA je 13.9.2023. godine aktivno učestvovao na seminaru o cyber sigurnosti i digitalnoj transformaciji, koji je organizovala renomirana kompanija Disti doo iz Sarajeva u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Ovaj događaj je okupio stručnjake iz oblasti sigurnosti informacija, digitalne transformacije i podrške malim i srednjim preduzećima (SME), a ispred Univerziteta FINRA učešće je uzela magistrica informacionih tehnologija Aldijana Omerović.

Na seminaru su istaknuti predavači iznijeli ključne teme o sigurnosti i usaglašenosti u procesu digitalne transformacije. Također, predstavnici EBRD-a predstavili su programe podrške digitalnoj transformaciji sektora malih i srednjih preduzeća. Na radionici o procjeni ljudskih rizika u cyber sigurnosti, vođenoj od strane kompanije Disti, stekli smo dublje razumijevanje rizika u našem poslovanju i kako da se zaštitimo od njih.

Univerzitet FINRA već pune tri godine uspješno realizuje studijski program Računarstvo i informatika, a trenutno je u toku upis četvrte generacije studenata. Ovaj program se sastoji iz dva usmjerenja: Softversko inženjerstvo i Web dizajn i multimedija. Univerzitet FINRA ostaje posvećen promociji znanja i praksi iz oblasti informacionih tehnologija i sigurnosti informacija, uključujući izučavanje predmeta Sigurnost i zaštita informacionih sistema. Učestvovanje na ovom seminaru je samo jedan od načina na koji se trudimo da ostanemo u korak sa najnovijim trendovima i da obezbijedimo relevantno obrazovanje za naše studente.