Danas su naši studenti treće godine Belma Mešić, Nermin Kalić i Ahmedin Hasanović, sa asistenticom Šejlom Mandžić obavili posljednje pripreme i otputovali u Sloveniju, kako bi uzeli učešće na međunarodnoj ljetnoj školi koju organizuje Fakultet za ekonomiju i informatiku Univerziteta u Novom Mestu.

U okviru međunarodne ljetne škole koja traje od 1.7. do 5.7.2024., naši studenti će zajedno sa ostalim učesnicima predstaviti biznis planove koje će kreirati na radionicama iz poduzetništva, finansija i marketinga, pod mentorstvom iskusnih profesora i uspješnih poduzetnika. Na ovaj način će imati priliku da upotpune i steknu nova poduzetnička znanja i vještine.

FINRA ima dugogodišnju saradnju sa Fakultetom za ekonomiju i informatiku što potvrđuje orijentiranost FINRA ka međunarodnim projektima i programima koji omogućavaju jedinstvena internacionalna iskustva našim studentima i nastavnom osoblju.