Danas, 21.2.2024. godine Univerzitet FINRA Tuzla je uručio donaciju od ukupno 10 računara sa instaliranim računovodstvenim programima, po 5 računara za Ekonomsko-hemijsku školu Lukavac i MSŠ Gračanica.

‘’Najveća korist od ove donacije se ogleda u tome što će učenici sada imati priliku da već u srednjoj školi usvajaju praktična znanja i vještine vođenja poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika. Znanja i vještine rada u računovodstvenim programima će omogućiti zaposlenje za one učenike koji žele da rade na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima odmah po završetku srednje škole. Učenici koji budu nastavili svoje fakultetsko obrazovanje će lakše usvajati znanja i vještine rada na programima za izradu finansijskih izvještaja i programima za izradu poreznih prijava, poreza na dobit i poreza na dohodak’’.

Zahvalnost su istakli direktori škola i profesori predmeta Knjigovodstvo kojima će ova donacija znatno poboljšati efikasnost u realizaciji predmeta, te pružiti učenicima savremena znanja i vještine tražene u praksi.