Dana 3.4.2024. godine Univerzitet FINRA Tuzla je uručio donaciju od 5 računara sa instaliranim računovodstvenim programima Ekonomskoj školi MSŠ Doboj Istok. Računovodstveni programi obuhvataju set aplikacija: finansijsko, materijalno i robno knjigovodstvo,  blagajničko poslovanje, PDV evidencije. Tu su i programi za: obračun plaća, obračun amortizacije i vođenje poslovnih knjiga obrtnika. 

Profesor dr.sc. Ismet Kalić v.d. rektor Univerziteta FINRA Tuzla je istakao važnost i značaj sticanja praktičnih znanja i vještina za učenike koji u profesionalnoj orijentaciji sebe vide u finansijama i računovodstvu: ‘’ Najveća korist od ove donacije se ogleda u tome što će učenici sada imati priliku da već u srednjoj školi usvajaju praktična znanja i vještine vođenja poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika.   Znanja i vještine rada u knjigovodstveno-računovodstvenim programima će omogućiti zaposlenje za one učenike koji žele da rade na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima odmah po završetku srednje škole’’.

Direktorica MSŠ Doboj Istok , Suada Džanić izrazila je zadovoljstvo donacijom kazavši: ’’ Naši učenici sada će imati priliku da rade na aktuelnim knjigovodstvenim programima, te steknu praktična znanja i vještine koja su tražena na tržištu rada.’’

MSŠ Doboj Istok je osma po redu škola na TK koja je dobila donaciju u računarima,  na kojima su instalirani računovodstveni programi. Univerzitet FINRA Tuzla će nastaviti sa dodjelom donacija i preostalim ekonomskim školama na Tuzlanskom kantonu.