Vodič kroz proces akreditacije

VODIČ ZA STUDENTE KROZ PROCES AKREDITACIJE

Akreditacija visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini provodi se po načelima bolonjskog procesa, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, te ostalim dokumentima koji definišu taj proces.

Visoka škola za finansije i računovodstva FINra Tuzla ispunjava sve uslove za izvođenje studijskog programa prvog ciklusa studija “Finansije i računovodstvo” u čijem sastavu su dva usmjerenja: “Finansije, bankarstvo i osiguranje” i “Računovodstvo, porezi i revizija” u četverogodišnjem trajanju – 240 ECTS bodova.

Dana 04.05.2017. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona izdalo je Rješenje o početnoj akreditaciji Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla. Nakon četiri godine od osnivanja i izvođenja prve generacije studenata FINra, sljedeći korak jeste pokretanje postupka institucionalne akreditacije.

VODIČ ZA STUDENTE KROZ PROCES AKREDITACIJE