S obzirom da se bliži kraj nastave u zimskom semestru, studenti FINRA vrijedno ispunjavaju svoje predispitne obaveze. U protekloj sedmici završeni su drugi parcijalni ispiti, kao i prezentacije seminarskih radova i projekata. Prema izlaznosti na ispitima i postignutim rezultatima studenata na parcijalnim provjerama znanja, evidentno je da su studenti ozbiljno shvatili svoje zadatke i motivisani su da ostvare što bolje rezultate, te pokažu visok nivo usvojenog znanja, vještina i kompetencija.

Visokoškolska ustanova FINRA u akademskoj 2023/24. godini realizuje pet studijskih programa:

Finansije i računovodstvo, Računarstvo i informatika, Savremeni menadžment i digitalno poslovanje, Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija i Ekološka poljoprivreda.

Jedinstveni studijski programi realizuju se u skladu sa nastavnim planom i programom koji spaja teoriju i praksu, što čini ovu visokoškolsku ustanovu jedinstvenom u regionu. FINRA nudi znanja i vještine prepoznatljive i tražene na tržištu rada, a svoje studente priprema da budu vrhunski stručnjaci u zanimanjima za koja se obrazuju.

Studentima su obezbijeđeni vrhunski uslovi za studiranje, moderno opremljene učionice i kabineti, savremena IT oprema, te najbolji profesori, predavači, asistenti i stručnjaci iz prakse.

Putem E-nastave je dostupan cjelovit edukativni materijal, koji mogu pregledati u vrijeme koje njima najviše odgovara, od digitalne literature, prezentacija sa predavanja i vježbi, te video materijala sa predavanja i vježbi snimljenih u live terminu, što znatno podiže kvalitet pripreme studenata za ispite.

U skladu sa Akademskim kalendarom 2023/24. godine završni ispiti će se održati u periodu 29.01. – 20.02.2024.godine.

Puno sreće želimo studentima u pripremi predstojećih ispita!