Danas su završeni  drugi parcijalni ispiti na visokoškolskoj ustanovi FINRA na studijskom program Finansije i računovodstvo iz predmeta: Poduzetništvo, Planiranje i analiza poslovanja, Poslovno pravo i  Revizija i sistemi interne kontrole, kao i prezentacije seminarskih radova i projekata. 

Na studijskom programu Računarstvo i informatika završeni su II parcijalni ispiti iz predmeta: Objektno orjentisano programiranje, Mrežno programiranje i Sigurnost informacionih sistema. Prema izlaznosti na parcijalnim ispitima i postignutim rezultatima studenata na provjerama znanja, evidentno je da su studenti ozbiljno shvatili svoje obaveze i motivisani su da ostvare što bolje rezultate te pokažu visok nivo usvojenog znanja, vještina i kompetencija.

Narednu sedmicu će studenti iskoristiti za izlet na Ilinčicu iznad Tuzle. 

Studenti prve godine će 12.6. u srijedu sa početkom u 10 sati prezentovati 10 najboljih biznis planova pred Komisijom sastavljenom od predstavnika bankarskog sektora, privrede i nastavnika FINRA na predmetima Poduzetništvo i Osnove poslovnih finansija. Za najbolja tri biznis plana studentima će se uručiti prigodne nagrade.

Studenti FINRA će prisustvovati  1.Međunarodnoj konferenciji koja će se održati 14. i 15. Juna 2024.  sa početkom u 10 sati na Univerzitetu FINRA Tuzla, pod nazivom: “Održivi razvoj turističke destinacije”.

U skladu sa Akademskim kalendarom 2023/24. godine završni ispiti će se održati u periodu od 18.6.2024. do 18.7.2024. godine.