Na visokoškolskoj ustanovi FINRA u toku su završni ispiti zimskog semestra akademske 2023/2024. godine. U protekloj sedmici studenti prve, druge, treće i četvrte godine izašli su na ispitne rokove u velikom broju, što potvrđuje njihovu spremnost i motivisanost da pokažu visok nivo usvojenih znanja i vještina.

Velikoj izlaznosti studenata doprinio je i kombinovani model nastave in class i online, te što se sva predavanja i vježbe snimaju u live terminu i postavljaju na e-Nastavu FINRA. Studentima je omogućen pristup video materijalima tokom cijele akademske godine.

Studenti treće godine studijskog programa Finansije i računovodstvo pristupili su ispitu iz predmeta Primjena finansijskog menadžmenta kod predmetnog nastavnika Prof.dr.sc. Ismeta Kalića.  Syllabus ovog predmeta je u potpunosti usklađen sa istoimenim predmetom koji se polaže za sticanje zvanja certificirani računovođa u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini.

Studenti prve godine svih pet studijskih programa koji se realizuju na FINRA: Finansije i računovodstvo, Savremeni menadžment i digitalno poslovanje, Računarstvo i informatika, Ekološka poljoprivreda i Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija, pristupili su ispitu Osnove računovodstva kod predmetnog nastavnika doc.dr.sc. Edina Glogića.

Interdisciplinarnost je osnovna karakteristika svih studijskih programa na FINRA, a predmet Osnove računovodstva je u skupini predmeta koji su zajednički na svim studijskim programima FINRA. Također, svi studijski programi na FINRA su poduzetnički orjentirani i pružaju znanja i vještine za pokretanje i vođenje vlastitog biznisa. Ovo potvrđuje da nastavno osoblje FINRA je predano i posvećeno da studente osposobe za izazove savremenog poslovnog svijeta.