Godina: 2022.

Godina: 2022.

FINRA POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA INTERNACIONALNIM UNIVERZITETOM NOVI PAZAR
19. Decembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 19.12.2022. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između akreditovanih visokoškolskih ustanova Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Internacionalnog univerziteta Novi Pazar. Potpisivanju sporazuma ispred FINra

Detalji
ZAVRŠENI PRVI PARCIJALNI ISPITI NA FINra
10. Decembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na visokoškolskoj ustanovi FINra studenti vrijedno izvršavaju svoje predispitne obaveze kroz pismene provjere znanja, seminarske radove, kao i prezentacije seminarskih radova. Nastavno osoblje FINra je posvećeno i predano u efikasnom

Detalji
FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM ZA MENADŽMENT I TURIZAM
9. Decembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 09.12.2022. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između akreditovanih visokoškolskih ustanova Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Visoke škole za menadžment i turizam Konjic. Potpisivanju

Detalji
PROMOVISANA TREĆA GENERACIJA DIPLOMIRANIH STUDENATA NA FINra TUZLA
30. Novembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 30.11.2022. godine na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli promovisana je treća generacija diplomiranih studenata. Akademske diplome od akreditovane visokoškolske ustanove FINra je dobilo 46 studenata. FINra je dobila institucionalnu

Detalji
DIPLOME FINra PRIZNATE U ZEMLJAMA EU
30. Novembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Visokoškolska ustanova FINra je na listi akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Prve diplome je izdala tek nakon dobivanja institucionalne akreditacije, što je čini jednom od rijetkih visokoškolskih ustanova

Detalji
STUDENTI DRUGE GODINE FINRA POLAGALI ISPIT IZ OSNOVA MENADŽMENTA
28. Novembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti II godine studijskog programa “Finansije i računovodstvo” i “Računarstvo i informatika”, polagali su 28. novembra 2022. godine  prvi parcijalni ispit iz Osnova menadžmenta, kod predmetnog nastavnika  dr. sc. Adila

Detalji
ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA
24. Novembra 2022. Nekategorisano FINra

Dana 24. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Medina Mulahusejnović,  Haidin Bajraktarević, Ajdina Halvadžić i Sedina Đulović. Kandidatkinja Medina Mulahusejnović  iz Gračanice, odbranila

Detalji
ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA
23. Novembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 23. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Alma Mujagić, Asmir Buljubašić, Selvedin Dubravac, Mirela Mehanović i Melika Memić. Kandidatkinja Alma Mujagić  iz

Detalji
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA FINra POTPISALA SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM „LAVOSLAV RUZIČKA“ VUKOVAR, HRVATSKA
23. Novembra 2022. Nekategorisano FINra

Dana 23.11.2022. godine potpisan je sporazum o saradnji između Visokoškolske ustanove FINra i Veleučilišta „Lavoslav Ruzička“ Vukovar, Hrvatska. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su doc.dr.sc. Edin Glogić, zamjenik direktora FINra, mr.sc. Emina

Detalji
FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA JU MJEŠOVITOM HEMIJSKOM ŠKOLOM TUZLA
22. Novembra 2022. Nekategorisano FINra

Dana  22.11.2022.godine potpisan je sporazum između Visokoškolske ustanove FINra i JU Mješovite hemijske škole Tuzla. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su mr.sc. Irma Ibrišimović, pomoćnik direktor za nastavu i studentska i pitanja

Detalji

mainmpo