ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINRA 13.03.2023.

Interaktivni online seminar u okviru 4. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 13.03.2023. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult. Tema seminara je: ”Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, prijava poreza na dohodak 2022., prijava poreza na imovinu, izrada izvještaja o transfernim cijenama, novi […]

PROMOCIJA KNJIGE “PRAKTIČNA PRIMJENA PDV-a U BOSNI I HERCEGOVINI“ Na FINra će dana 16.03.2023. godine (četvrtak) u 11 sati biti održana promocija knjige pod nazivom “Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini” autora Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića. Autori knjige su poreski eksperti sa višegodišnjim radnim iskustvom na različitim radnim mjestima […]

Direktor visokoškolske ustanove FINra Tuzla, prof.dr.sc.Ismet Kalić i dr.sc. Vlatka Ružić, dekanica Veleučilišta Nikola Tesla iz Gospića, Hrvatska, potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji. 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU D.R. GILBERT GROUP I FINRA

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU D.R. GILBERT GROUP I FINRA Dana 04.03.2023. godine regionalno poznati Dragiša Ristovski, osnivač i direktor D.R. Gilbert centar group d.o.o. Beograd, održao je predavanje za naše studente na temu “Kako izgraditi uspješnu karijeru?” Studenti su prisustvovali predavanju u velikom broju, te posebno pohvalili koncept i sadržaj tematskih cjelina, koje će […]