UNIVERZITET FINRA TUZLA NA MEĐUNARODNOJ LJETNOJ ŠKOLI U SLOVENIJI

Danas su naši studenti treće godine Belma Mešić, Nermin Kalić i Ahmedin Hasanović, sa asistenticom Šejlom Mandžić obavili posljednje pripreme i otputovali u Sloveniju, kako bi uzeli učešće na međunarodnoj ljetnoj školi koju organizuje Fakultet za ekonomiju i informatiku Univerziteta u Novom Mestu.

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U SVA NAUČNO-NASTAVNA I SARADNIČKA ZVANJA

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:  br. 21/2021 – prečišćen tekst, 22/2021 – autentično tumačenje, 5/2022 i 11/2022),, člana 110. Statuta Univerziteta FINRA Tuzla  i Odluke Senata broj: 03-101-4/24 od 27.06.2024. godine, visokoškolska ustanova Univerzitet FINRA Tuzla (u daljem tekstu: Univerzitet FINRA Tuzla) raspisuje:

NA FINRA POČELI ZAVRŠNI ISPITI ZA VANREDNE I DL STUDENTE

U skladu sa Akademskim kalendarom 2023/2024 na visokoškolskoj ustanovi FINRA počeli završni ispiti za vanredne i DL studente. Završni ispiti za redovne studente su počeli 18.06.2024, dok su termini subotom i nedeljom planirani za vanredne i DL studente.

REALIZACIJA ZAVRŠNIH ISPITA NA FINRA

Još jedan uspješan i produktivan dan je iza nas. U skladu sa Akademskim kalendarom u toku je realizacija završnih ispita na Univerzitetu FINRA Tuzla.