Danas, 28.2.2024. godine Univerzitet FINRA Tuzla je uručio donaciju od 10 računara, po 5 računara sa instaliranim računovodstvenim programima MSŠ Srebrenik i MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac.

Profesor dr.sc. Ismet Kalić v.d. rektor Univerziteta FINRA Tuzla je istakao važnost i značaj sticanja praktičnih znanja i vještina za učenike:

‘’ Najveća korist od ove donacije se ogleda u tome što će učenici sada imati priliku da već u srednjoj školi usvajaju praktična znanja i vještine vođenja poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika. Znanja i vještine rada u računovodstvenim programima, će omogućiti zaposlenje za one učenike koji žele da rade na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima odmah po završetku srednje škole. Učenici koji budu nastavili svoje fakultetsko obrazovanje će lakše usvajati znanja i vještine rada na programima za izradu finansijskih izvještaja i programima za izradu poreznih prijava, poreza na dobit i poreza na dohodak’’.

Direktor MSŠ Srebrenik Mehmedalija Smajlović i direktor MSŠ Gradačac Zijad Mahmutović iskazali su zadovoljstvo donacijom kazavši:’’ Ova donacija je od posebne koristi za naše učenike, koji će sada imati priliku da rade na aktuelnim računovodstvenim programima, na kojima rade knjigovođe i računovođe u preduzećima. Univerzitet FINRA Tuzla nam pruža višestruku podršku u mnogim našim projektima i naša uspješna saradnja će se nastaviti u budućnosti.’’

Univerzitet FINRA Tuzla će provesti i obuku na računovodstvenim programima za profesore koji predaju na predmetu Knjigovodstvo početkom mjeseca marta.