Jedinstven spoj teorije i prakse

Akreditacija i zakonske regulative

Jedinstven spoj teorije i prakse

AKREDITACIJA

 1. Akcioni plan za provođenje preporuka o akreditaciji FINra
 2. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana FINra

KRITERIJI

 1. Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 47/17)
 2. Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 96/16)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/16)
 2. Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/17)

OSTALI DOKUMENTI

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH (”Službeni glasnik BiH” broj 26/19).
 2. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 100-11).
 3. Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (maj 2015.)
 4. Osiguranje kvaliteta u obrazovanju – Evropska iskustva i prakse (HEA) (2011.)
 5. Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova (2016.)
 6. Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

VODIČ ZA STUDENTE KROZ PROCES AKREDITACIJE

PREPORUKA o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla

RJEŠENJE o akreditaciji Visoke škole FINra Tuzla

Dokaz da su naše diplome međunarodno priznate, možete pogledati na linku: DIPLOMA

Jedinstven spoj teorije i prakse

MATIČNI PODACI

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra -sa sjedištem u Tuzli, na adresi Mitra Trifunovića Uče 9, upisana je pri Općinskom sudu u Tuzli, MBS: 32-05-0007-16.

Jedinstveni identifikacijski broj: OVDJE

Jedinstven spoj teorije i prakse

Primjena bolonjskog procesa

It is one of the most prestigious university in the world.

01

Bolonjska deklaracija

Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja

02

ECTS Vodič

ECTS vodič.

zakonska regulativa

 1. OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BOSNI i HERCEGOVINI

  1. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (”Službene glasnik BiH” broj 59/07)
  2. Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o viskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 5/09)

  ZAKONI O VISOKOM OBRAZOVANJU U TUZLANSKOM KANTONU

  1. Zakon o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/08)
  2. Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 11/09)
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 12/9)
  4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 13/12)
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 16/13)
  6. Zakon o visokom obrazovanju (”Službene novine tuzlanskog kantona” broj 7/16)
  7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 10/16)
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 5/17)
  9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 15/19)

Jedinstven spoj teorije i prakse

Statut visoke škole FINra

01

Statut

Statut broj 38-2-11-1-16 od 28.09.2016

02

Statut

Statut broj 02-245-3-1/22 od 22.02.2022.

Strategije

Strategija razvoja FINra (broj: 38-1-18/16 od 14.10.2016.)

Strategija međunarodne saradnje FINra (broj: 38-1-18-1/16 od 14.10.2016.)

Strategija komuniciranja FINra (broj: 2-24-1/18 od 07.07.2018.)

Izmjene i dopune Strategije razvoja FINra (broj: 2-64/18 od 30.10.2018.)

Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra 2016.-2020. (broj: 01-09-12/20 od 09.12.2020.)

Strategija razvoja Visokoškolske ustanove FINra Tuzla za period 2021–2025. godine

 
ODLUKE
 

Odluke

 1. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za akademsku 2016-17. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 3. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2016-17. godinu
 4. Odluka o konsitutisanju Senata
 5. Odluka o usvajanju Statuta
 6. Odluka o usvajanju Strategije razvoja
 7. Odluka o usvajanju Međunarodne strategije razvoja
 8. Odluka o usvajanju Politike osiguranja kvaliteta
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o sistemu za osiguranje kvaliteta
 10. Odluka o imenovanju Tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 11. Odluka o formiranju Komisije za osiguranje kvaliteta
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Plana realizacije za akademsku 2016-17. godinu
 13. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 14. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 15. Odluka o usvajanju Pravilnika o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave
 16. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 17. Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja
 18. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2018-19. godinu
 19. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 20. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna silabusa predmeta
 21. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Strategije razvoja
 22. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 23. Zaključak o podnošenju prijedloga za osnivanje oragnizacione jedinice
 24. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 25. Odluka o utvrđivanju datum apočetka nastave za akademsku 2019-20. godinu
 26. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2019-20. godinu
 27. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2019-20. godinu
 28. Odluka o usklađivanju silabusa NPiP predmeta studijskog programa Finansije i računovodstvo
 29. Odluka o usvajaju prijedloga Komisije za osiguranje kvaliteta o uspostavljanju međunarodne saradnje u akademskoj 2019-20. godini
 30. Odluka o održavanju konsultacija za akademsku 2019-20. godinu
 31. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2019-20. godinu
 32. Odluka o usvajanju prijedloga za provođenje procedure za izradu novog studijskog programa i novog studijskog smjera
 33. Odluka o utvrđivanju datuma početka nastave u ljetnom semestru akademske 2019-20. godine
 34. Odluka o usvajanju Pravilnika za usvajanje novih studijskih programa, izmjenu nastavnog plana i programa i silabusa
 35. Odluka o usvajanju Pravilnika o uslovima u postupku izbora nastavnika i saradnika
 36. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za ljetni semestar akademske 2019-20. godine
 37. Odluka o usvajanju Pravilnika o završnom radu
 38. Odluka o usvajanju Pravilnika o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi
 39. Odluka o usvajanju uputstva za izradu završnog rada
 40. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju
 41. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta
 42. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja novog studijskog programa Računarstvo i informatika
 43. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvoođenja novog studijskog usmjerenja
 44. Odluka o usvajanju izvještaja za održavanje online nastave i mjerama za unaprijeđenje nastavnog procesa
 45. Odluka o održavanju konsultacija za ljetni semestar u akademskoj 2019-20. godini
 46. Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za osiguranje kvaliteta
 47. Odluka o usvajanju Samoevaluacijskog izvještaja za period 2016-2020.
 48. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za studijski program Računarstvo i informatika za akademsku 2020-21. godinu
 49. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 50. Odluka o usvajanju Plana realizacije za studijski program Finansije i računovodstvo za akademsku 2020-21.
 51. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2020-21. godinu
 52. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa u okviru postojećeg studijskoG programa „Finansije i računovodstvo“
 53. Odluka o utvrđivanju datuma početka nastave u akademskoj 2020-21. godini
 54. Odluka o usvajanju Smjernica za izradu Strategije razvoja FINra za period 2021-2025. godine
 55. Odluka o potvrđivanju mandata i usvajanju novih članova Senata Visoke škole FINra

Pravilnici

 1. Pravila studiranja FINra (broj: 1-4-1/16-2-II-KM od 04.01.2016.)
 2. Pravilnik o organizaciji i radu biblioteke FINra (broj: 38-1-29/16 od 10.10.2016.)
 3. Poslovnik o radu Senata FINra (broj: 38-1-17/16 od 14.10.2016.)
 4. Pravilnik o osiguranju kvaliteta FINra (broj: 38-1-19/16 od 14.10.2016.)
 5. Pravilnik o zaštiti od požara FINra (broj: 38-2-10/16 od 29.10.2016.)
 6. Poslovnik o radu Upravnog odbora FINra (broj: 38-1-19-1/16 od 29.10.2016.)
 7. Pravilnik o radu FINra (broj: 38-5-3/16 od 29.10.2016.)
 8. Kućni red FINra (broj: 38-5-3-1/17 od 15.04.2017.)
 9. Pravilnik o priznavanju ispita i uslovima prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova (broj: 38-1-19/17 od 28.09.2017.)
 10. Pravilnik o načinu polaganja ispita i ocjenjivanja studenata FINra (broj: 38-1-24/17 od 04.10.2017.)
 11. Pravilnik o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave FINra (broj: 38-1-47/17 od 04.10.2017.)
 12. Pravilnik o računovodstvu FINra (broj: 38-1-5/17 od 31.12.2017.)
 13. Kodeks poslovne etike i ponašanja FINra (broj: 2-14-1/18 od 31.03.2018.)
 14. Pravilnik o provođenju stručne prakse FINra (broj: 2-13-1/18 od 31.03.2018.)
 15. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata FINra (broj: 2-19-1/18 od 03.06.2018.)
 16. Pravilnik o korištenju i čuvanju pečata, žiga i štembilja FINra (broj: 2-20-1/18 od 03.06.2018.)
 17. Pravilnik o ECTS bodovanju, šifriranju i silabusima predmeta (broj: 2-21-1/18 od 03.06.2018.)
 18. Pravilnik o upravljanju informacijama na web stranici FINra (broj: 2-24-1/18 od 07.07.2018.)
 19. Izmjena i dopuna Pravilnika o priznavanju ispita i uslovima prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova (Odluka broj: 2-25/18 od 07.07.2018.)
 20. Pravilnik o zaštiti na radu (broj: 3-5/18 od 07.07.2018.)
 21. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta FINra (broj: 3-6-1/18 od 28.12.2018.)
 22. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju FINra (broj: 3-8/18 od 28.12.2018.)
 23. Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja FINra (broj: 3-8-1/18 od 28.12.2018.)
 24. Kriteriji za bodovanje nastavnih aktivnosti FINra (broj: 02-36-1/19 od 16.02.2019.)
 25. Pravilnik za usvajanje novih studijskih programa, izmjena nastavnog plana i programa i silabusa (broj: 01-328-7/19 od 20.12.2019.)
 26. Pravilnik o uslovima u postupku izbora nastavnika i saradnika FINra (broj: 01-328-8/19 od 20.12.2019.)
 27. Pravilnik prijave i realizacije ispita FINra (broj: 01-328-9/19 od 20.12.2019.)
 28. Pravilnik o završnom radu FINra (broj: 01-56-12/20 od 10.02.2020.)
 29. Pravilnik o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi (broj: 01-56-12-1/20 od 10.02.2020.)
 30. Uputstvo za izradu završnog rada (broj: 56-13/20 od 10.02.2020.)
 31. Pravilnik o načinu izvođenja studija na daljinu (Distance Learning) (broj: 02-158-10/20 od 29.05.2020.)
 32. Uputstvo za izradu seminarskog rada FINra (broj: 02-11-9/21 od 07.01.2021.)
 33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi o završenom stepenu prvog ciklusa studija, broj 02-38-10-21 od 02.02.2021. godine
 34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta, broj 02-38-11-21 od 02.02.2021. godine
 35. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 03-155-7/21 od 03.03.2021. godine)
 36. Pravilnik o angažovanju studenata demonstratora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla (broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/19 i 9/20 od 02.09.2021. godine)
 37. Pravilnik o naučnim oblastima, poljima, užim naučnim oblastima (granama) i nastavnim predmetima visokoškolske ustanove Visoke škole za finansije i računovodstvo (broj: 02-1363-10-1/22 od 28.10.2022. godine)
 38. Pravilnik za usvajanje novih studijskih programa izmjena nastavnog plana i programa i silabusa visokoškolske ustanove Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra (broj: 01-1363-11-1/22 od 28.10.2022. godine)
OSTALO
 
 1. AKREDITACIJA

  STANDARDI I NORMATIVI VISOKOG OBRAZOVANJA

  1. Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/15)
  2. Odluka o dopuni Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 4/16)
  3. Odluka o izmjenama i dopuni Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 12/16)