Danas je u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa
Turističkom zajednicom Grada Lukavac. Sporazum su potpisali ispred Turističke zajednice
Grada Lukavac direktorica Mr.sc. Sabina Kovačević i ispred Univerziteta FINRA v.d. rektor
Prof.dr.sc. Ismet Kalić. Sporazumom su definirani zajednički ciljevi i aktivnosti na razvoju
kadrovskih potencijala u oblasti turizma, zajedničkim organiziranjem naučnim i stručnih
konferencija i sajmova, unapređenjem znanja i vještina u predstavljanju turističkih destinacija i
dovođenju turista, te drugim aktivnostima i zajedničkim projektima u cilju razvoja turizma na
Općini Lukavac, Tuzlanskom Kantonu i Bosni i Hercegovini.
Od ove akademske godine FINRA realizuje novi studijski program pri Fakultetu turizma,
ugostiteljstva i gastronomije. Značaj turizma za cijelu Bosnu i Hercegovinu opredijelio nas je na
pokretanje studijskog programa „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“, kao odgovor na
turistički potencijal koji ima naša država i Tuzlanski kanton. Razvoj ove grane privrede
podrazumjeva obrazovanje kadrove iz te oblasti, jer samo na taj način moguće je ostvariti
napredak i dalji rast i razvoj turizma u Tuzlanskom kantonu.
Studenti koji završe  Turizam, ugostiteljstvo i gastronomiju dobijaju akademsku diplomu,
odnosno stiču zvanje: Bachelor turizma, ugostiteljstva i gastronomije, trogodišnji studij sa 180
ECTS, sa dva usmjerenja Turizam i zanimanje Turistički vodič i usmjerenje
Gastornomija/kulinarstvo i zamimanje Šef kuhinje, te četvorogodišnji studij sa 240 ECTS i
zanimanjem Voditelj turističke agencije/organizacije. Godišnja školarina za studijski program
„Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“, za akademsku 2023/2024 iznosi 3.000 KM.
FINRa je uvela ovaj jedinstven studijski program u cilju omogućavanja mladim ljudima da
steknu akademsku diplomu u oblasti turizma, ugostiteljstva i gastronomije, usvoje potrebna
znanja i vještine, te kvalificiraju se za zanimanja koja su tražena i dobro plaćena u Bosni i
Hercegovini, regionu i zemljama EU.
FINra posebno pažnju posvećuje usvajanju praktičnih znanja i vještina kroz nastavni proces, te je
do sada potpisala više od 300 sporazuma sa uspješnim kompanijama, institucijama,
organizacijama i ustanovama na TK, u BiH i regionu, sve sa ciljem da svojim studentima
obezbjedi adekvatnu praktičnu nastavu, te da bi nakon završetka studija se i zaposlili upravo kod
tih preduzeća kod kojih obavljaju praksu. U tom cilju je i današnje potpisivanje Sporazuma o
poslovnom povezivanju i saradnji sa Turističkom zajednicom grada Lukavac.