Dana 04.02.2024. godine na završne ispite su pristupili vanredni i DL studenti prve godine iz predmeta Engleski jezik kod predmetnog nastavnika Mr.sc. Alise Pejić.  Uz pomoć ovog predmeta studenti su unaprijedili svoje vještine pisanja, govora, čitanja i pregovaranja na engleskom jeziku, čime se profiliraju za profesionalni uspjeh na međunarodnom planu.

Vanredni i DL studenti treće godine studija su izašli na završni ispit iz predmeta Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju kod predmetnog nastavnika Doc.dr.sc. Zorana Jasaka. Razumijevanje kvantitativnih modela, metoda i alata od posebnog su značaja za buduće stručnjake koji se obrazuju na FINRA.

Održan je i završni ispit za vanredne i DL studente iz predmeta Osnove menadžmenta za studente druge godine, koji predstavlja zajednički predmet za studijski program Računarstvo i informatika i Finansije i računovodstvo, dok studenti četvrte godine studijskog programa Finansije i računovodstvo pristupili su završnom ispitu iz predmeta Strateški menadžment kod predmetnog nastavnika prof.dr. Adila Kurtića, profesor emeritus.

Završnom ispitu iz predmeta Računovodstveni informacioni sistemi kod predmetnog nastavnika doc.dr.sc. Edina Glogića, pristupili su studenti četvrte godine studijskog programa Računarstvo i informatika, smjer Softversko inženjerstvo. Ovaj predmet pruža studentima mogućnost da steknu specifična znanja i vještine koje će im pomoći u razvoju, implementaciji i održavanju savremenih računovodstvenih sistema uz primjenu informacionih tehnologija.

Izlaznost vanrednih i DL studenata na završne ispite je u velikom broju, što pokazuje da su se vrijedno pripremali i motivisani su da pokažu usvojena znanja i vještine. Velikoj izlaznosti studenata doprinio je i kombinovani model nastave inclass i online, te što se sva predavanja i vježbe snimaju i video materijali postavljaju na platformu e-Nastava FINRA. Na ovaj način studenti imaju omogućen pristup edukativnim materijalima tokom cijele akademske godine.