Studijski program

Studijski program

DODIPLOMSKI STUDIJ

Jedinstven četverogodišnji (8 semestara) studijski program (240 ECTS).

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je svečano počela sa nastavom  u akademskoj 2016/17. godini.

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra  Tuzla moguće je upisati redovni ili vanredni studij.

Vanredni studij je prilagođen studentima koji rade i kojima odgovara održavanje nastave van radnog vremena i vikendom.

Prve dvije godine studija su zajedničke, a usmjerenja se odabiru na 5. semestru ( u trećoj godini).

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Smjerovi koje naši student mogu odabrati su:

 1.      Računovodstvo, porezi i revizija

Ako želite postati vrhunski stručnjak u računovodstvu, želite imati znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga, sačinjavati finansijske izvještaje i porezne prijave, steći znanja i vještine revizora, te postati porezni savjetnik i stručnjak za poreze odaberite smjer: RAČUNOVODSTVO, POREZI I REVIZIJA

2.      Finansije, bankarstvo, osiguranje

Ako želite postati vrhunski stručnjak iz oblasti finansija, steći znanja o novčanim tokovima, te usvojiti znanja i vještine u donošenju odluka o investicijama, finansiranju i upravljanju sredstvima, da naučite obavljati bankarske poslove i postanete vrhunski stručnjak za poslove osiguranja, odaberite smjer: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE.

3.      IT u finansijama i računovodstvu

Ako želite postati vrhunski stručnjak za informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu, želite steći znanja iz informacionih tehnologija sa posebnim akcentom na primjenu programerskih znanja i vještina u izradi specijalizovanih aplikativnih rješenja iz oblasti ekonomije i biznisa, odaberite smjer: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA I RAČUNOVODSTVU.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STIČE ZAVRŠETKOM  STUDIJA

Završetkom dodiplomskog studija (240 ECTS bodova) stiče se naziv:

BACHELOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

DODIPLOMSKI STUDIJ

Studijski program „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ sa usmjerenjem „PROGRAMSKO INŽINJERSTVO“  u trogodišnjem i četverogodišnjem studiju:

 • Trogodišnji studij  (180 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor inženjer računarstva i informatike.
 • Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor inženjer računarstva i informatike.
 • OSNOVNE KOMPETENCIJE:
 • Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele,
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT,
 • Poznavati osnovna načela ICT tehnologija,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama,
 • Poznavati osnovne specifičnosti operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda,
 • Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacione protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Poznavati osnovna načela tehničkih Sistema.

 • SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:
 • Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu toka programa barem u jednom programskom jeziku,
 • Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Koristiti suvereno kompajler generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okruženje,
 • Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
  • Napredno korištenje CSS-a,
  • PHP,
  • Javascript,
  • Web servisi,
  • MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS),
  • Agilne razvojne metodologije,
  • CMS,
 • Programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinovati prilikom izrade složenijeg informacionog Sistema.

mainmpo