Mjesec: Decembar 2022.

Mjesec: Decembar 2022.

FINRA POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA INTERNACIONALNIM UNIVERZITETOM NOVI PAZAR
19. Decembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 19.12.2022. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između akreditovanih visokoškolskih ustanova Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Internacionalnog univerziteta Novi Pazar. Potpisivanju sporazuma ispred FINra

Detalji
ZAVRŠENI PRVI PARCIJALNI ISPITI NA FINra
10. Decembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na visokoškolskoj ustanovi FINra studenti vrijedno izvršavaju svoje predispitne obaveze kroz pismene provjere znanja, seminarske radove, kao i prezentacije seminarskih radova. Nastavno osoblje FINra je posvećeno i predano u efikasnom

Detalji
FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM ZA MENADŽMENT I TURIZAM
9. Decembra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 09.12.2022. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između akreditovanih visokoškolskih ustanova Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Visoke škole za menadžment i turizam Konjic. Potpisivanju

Detalji

mainmpo